LARU in Berlin

LEHDISTÖTIEDOTE

Katso päivitetyt tiedot Facebookista: https://www.facebook.com/events/1029188280425072/

LANDSCAPE – METROPOLIS -näyttely, 11.07. – 08.08. 2015, Berliini
Suomi-Irlanti-Berliini

Taitelijat:
Riikka Aresalo I Ciro Beltran I Alma Heikkilä I Heli Hietala I Jane Hughes I Tapani Hyypiä I Sirpa Jokinen I Saara-Maria Kariranta I Bartlomiej   Kiszka   I   Kaija   Kiuru   I   Kaisu   Koivisto   I Erja Laakkonen I Sanna Majander I Pia Männikkö I Joe McGill I Anu Miettinen I Moseke & Pelda I Elva Mulchrone I Enda O’Donoghue I Mimosa Pale I Jonne Pitkänen I Eeva-Liisa Puhakka I Anni Rapinoja I Kevin Ryan I Kaisa Salmi I Michael Snoek I Hendrik Voerkel I Human Era videoteoskokoelma

Konsepti ja kuratointi John Power yhteistyössä Anu Miettisen, Eeva-Liisa Puhakan, Jane Hughesin ja Taideyhdistys LARU ART ry:n kanssa.

Paikka:
Rathenauhallen (former power station) Wilhelminenhofstr. 83, rakennus 70, 12459 Berliini

Avoinna:
11.7. & 12.7.2015: 11.00-18.00
16.7 – 8.8.2015: To-Su 12.00-18.00

Avajaiset perjantaina 10.7.2015 klo 18. Näyttelyn avaa Denise Mc Quade, lehdistö- ja kulttuurivastaava, Irlannin suurlähetystö

Performance Voyage 5, Muu ry:n performanssikokoelma esitetään vain avajaisissa. Performance Voyage 5 sisältää videoperformansseja 13:sta taiteilijalta tai ryhmältä. PV5-kokoelman teokset ovat valittu kansainvälisen avoimen haun kautta. Kokoelman teemana on ”Domestic”, joka viittaa niin kansallisuuteen, kotiin ja koditto- muuteen kuin myös perheeseen, kansalliseen ja poliittisiin näkemyksiin sekä maahanmuuttoon. Valitut tait- eilijat: Annette Arlander, Yvon Chabrowski, Sasha Huber, Julieta Maria, Sara Pathirane Richter, Meyer, Marx, Rah Saneie, Willem Wilhelmus, Tomasz Szrama, Carlo Zanni.

Muu ry on toiminut vuodesta 1987 ja se edustaa ja edistää kokeellisia taiteenaloja kuten media-, video, valo- ja äänitaidetta, uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja aktioita sekä tanssi-, teatteri- ja äänitaiteita, käsite- ja ympäristötaidetta.

Landscape – Metropolis

Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä suomalaisen ympäristötaiteen ja irlantilais-suomalais-berliiniläisten tai- teilijoiden laaja yhteistyönäyttely tehdään yhteistyössä G11-gallerian kuraattorin John Powerin kanssa Berliinin Metropolissa.

Näyttely kokoaa yhteen laaja-alaisesti eri tekniikoin ja skaaloin toteutettuja teoksia; suuria veistosinstallaatioita, valokuvia, maalauksia ja videoita. Ekologisuushuoli ja runollisuus nivoutuvat yhteen Berliinin Schöneweiden entisen voimalaitoksen näyttelytilassa. Schöneweidehan tarkoittaa kirjaimellisesti käännettynä kaunista ketoa. Kaikki kauniit laitumet ovat valitettavasti kadonneet teollistuneen Berliinin alta. Kuitenkin, kuten Suomen kau- kaisista metsistä tai jopa Irlannin karuista maisemista, myös Berliinin teollisesta joutomaasta on tullut täydel- linen temmellyskenttä taiteilijoille.

Paikka, jossa on tilaa ja vapautta kokeiluille kuten tässäkin dynaamisessä näyttelyssä voidaan havaita. Suomessa ympäristötaide-käsitettä käytetään usein laaja-alaisesti eikä niinkään rajoittaen. Se sisältää käsitte- itä kuten: lyhytaikaisuus, paikkasidonnaisuus, installaatiot ulkotilassa, interventiot (väliintulot) kaupunkitilassa, gallerian ulkopuoliset teokset, ja hylättyjä ja luonnonmateriaaleja käyttävä taide sekä ekologisiin, eettisiin ja yhteiskuntapoliittisiin teemoihin keskittyvä taide.

Tässä näyttelyssä katsoja kokee käsinkosketeltavasti monivivahteisten ja herkkien materiaalien käytön ja epätodellisten kokemusten sekoituksen: kuten Heli Hietalan roikkuvassa Birdies-veistoksessa on aavemaisesti käytetty huolellisesti kerättyjä hanhen höyheniä tai Jonne Pitkäsen kummallisissa kineettisissä installaatioissa. Jos Kevin Ryanin House-teokset ovat leikkisä vastine yhä kasvavaan kaupungistumiseen, on Alma Heikkilän suuri maalaus 10 € (Money refers to is self) selvä kommentti nykyisestä talouskriisistämme. Elva Mulchronen Economic Landscape V11 -maalausten teemoissa taasen kaikuu maalausprosessin jaksoittaisuutta toistava kaava ja makrotaloudellisen politiikan seuraukset.

Pysäyttämällä nykyisen nopean digitaalisen kertakäyttökuvaston Enda O’Donoghue tarjoaa hetken hengäh- dystauon hitaissa, yksityiskohtaisissa, lähes matemaattisissa The Wet Collections -maalauksissaan. Samoin Saara-Maria Kariranta lähestyy digitaalista nykypäivää käyttämällä 3D-printeriä ja siten yhdistää perinteisen veistostekniikan uuteen.

Hillitty vetovoima luonnehtii monia tämän näyttelyn taideteoksia, kuten Sirpa Jokisen Chalk Scattered on a Birdcage, Dust Covering a Portrait -lintuhäkki-installaatiota. Kaisu Koiviston teos sarjasta Landscapes of Longing (Wünsdorf) korostaa runollisesti epävarmuuden ilmapiiriä ja riiston jälkeistä luonnonmaisemien tuhou- tumista hylätyillä sotilasalueilla. Tapani Hyypiän mietiskelevien maalauksien vahva läsnäolo tuntuu taas olevan ristiriidassa Moseke & Pelda taiteilijaparin kaaottisten, häpeilemättömän uhmakkaiden ja elinvoimaisten maa- lausten rinnalla.

Tässä on vain pieni otos taideteoksista, jotka ovat koettavissa tässä kunnianhimoisessa näyttelyssä. Land- scape (Maisema) – Metropolis nimikin vihjaa luonnosta aiheena eri muodoissa, ja vetoomuksesta säilyttää näitä pyhiä paikkoja taloudellisten paineiden edessä. Kuitenkin tunnistaen ympäristön jatkuvan muutoksen, kaupunkien jatkuvan kasvamisen ja selvän näiden kahden toisistaan erillään pitämisen mahdottomuuden, kos- ka ne kuitenkin sekoittuvat. Epävarmoista ajoista huolimatta nämä taiteilijat, jokainen omalla tavallaan, osoitta- vat itsepintaisuutta pysyä mukana muuttuvassa ympäristössämme.

Tämä näyttely on osa LARU ART ry:n 10-vuotisjuhlavuotta ja näyttelyssä myös ensiesitetään videoteoskokoel- ma, Human Era. LARU ART ry on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon taideyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ympäristötaiteen tekemistä ja tunnettavuutta, eri alojen taiteilijoiden ja yhdistysten yhteistyötä sekä lähentää taiteilijoiden ja niin kutsutun yleisön suhdetta. Human Era- videokokoelman teokset ovat seuraavilta taiteilijoilta: Carolin Koss, Silja Puranen, Leena Lahti, Kaisu Koivisto, Hannele Romppanen, Mia Mäkelä, Jonne Pitkänen ja Minna Alaluusua.

Landscape – Metropolis on osa Berlin Schöneweide Kunst am Spreeknie festivaalia (3.-12.7). Lisätietoja: www.kunst-am-spreeknie.de

Lisätietoja: http://berlin.g11-art.de / LARU ART ry: www.laruart.com / Performance Voyage 5 Domestic & MUU ry: www.muu.fi

Tätä näyttelyä tukevat Bezirksamt Treptow-Köpenick Berliini, Uudenmaan taidetoimikunta ja Irlannin suurlähetystö, Berliini

Lisätietoja: landscape.metropolis@gmail.com

taike_uusimaa_vaakaMuu

Invitation card.jpg

 

Yhteystiedot

Taideyhdistys LARU ART
℅ Oksaksenkatu 5 B 19
00100 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 41 5116864
yhdistyslaruart[ät]gmail.com

Tulevat tapahtumat

  • No upcoming events
AEC v1.0.4